Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε τακτική μεικτή συνεδρίαση

0

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης και της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr) στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα:

  • Με την υπ’ αριθμό 141/2021 απόφασή του.
  • Τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/28-06-2022)
  • Των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμόΔ1α/ΓΠ.οικ. 75297 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή 01 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00»(ΦΕΚ 7005/Β/31-12-2022),

προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η συνεδρίαση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά (livestreaming), μέσω της σελίδας μετάδοσηςhttps://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13621

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση αυτή, πρέπει να αντιγράψουν τον ανωτέρω υπερσύνδεσμο σε όποιον browser διαθέτουν.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Αθ. Κατσής 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here