Πρόσληψη προσωπικού για την «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

0

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» με κωδικό ΟΠΣ 6002925  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας που εδρεύει στο Άστρος της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001 Άστρος, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Καραματζιάνη Σταματίνας. (τηλ. επικοινωνίας: 2755360121-122).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 21 Ιουνίου έως Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024. 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Document
Συνημμένο Μέγεθος
dyageia-anakoinosi-6ynxo9ps-3l6.pdf (541.8 KB) 541.8 KB
Document
Document
Συνημμένο Μέγεθος
parartima-iy_a1_22_el_gr-soh-sme-3_1_202415754-1.doc (98 KB) 98 KB

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ