Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία ανακαίνισης δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών των υποδομών ΚΕΠ & εξοπλισμού…

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, διακηρύττει την έναρξη της υποβολής κλειστών σφραγισμένων προσφορών, για την υπηρεσία ανακαίνισης δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών των υποδομών ΚΕΠ (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0), προϋπολογισθείσας αξίας
33.827,20 €, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.4782/2021, εντός προθεσμίας δέκα ημερών, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Καμπύλης Γεώργιος

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού για τους χρήστες των ΚΕΠ

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού (ΗΥ, εκτυπωτών, tablets για χρήση εφαρμογής gov.gr και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών), για τους χρήστες των ΚΕΠ (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0)., προϋπολογισθείσας
αξίας 19.592,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.4782/2021, εντός δέκα ημερών, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Καμπύλης Γεώργιος

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here