9/1: Εκλογή νέου Προεδρείου του Δ.Σ – Μελών Οικονομικής Επιτροπής & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87/Α/2010.
  • Τις οδηγίες της εγκυκλίου με αριθμό 933/96605/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκλογής μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου».
  • Τις οδηγίες της εγκυκλίου με αριθμό 932/96599/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
  • Την υπ’ αριθμό 141/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά με την αλλαγή του τόπου συνεδρίασης.
  • Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 6290/Β/29-12-2021),

σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ «δια ζώσης» συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», την Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

1) Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας

2) Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

3) Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

Ο

Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here