11/10: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Κληροδοτημάτων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα συνέλθει σε τακτική μεικτή συνεδρίαση τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. δια ζώσης στο Δημαρχείο (Γραφείο Δημάρχου) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) ως ισχύει, καθώς και τα οριζόμενα στην αριθμ. 643/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  3. Σύσταση – παροχή πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021.
  4. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» οικονομικού έτους 2020.

Παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως και πάντως όχι πέραν της 10ης πρωινής της ημέρας της συνεδρίασης, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή, δηλαδή είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων Θεοδώρου Δεληγιάννη και Νότας Κοντογιάννη

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων Θεοδώρου Δεληγιάννη Κοινότητας Παραλίου Άστρους και Νότας Κοντογιάννη της Κοινότητας Καστάνιτσας θα συνεδριάσει την Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 13:00 δια ζώσης στο Δημαρχείο (Γραφείο Δημάρχου) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr».

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here