ΣΗΜΕΡΑ 1/9: ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα πραγματοποιήσει ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα
(αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 01η
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα
12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 – Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης – όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του
ν. 4623/2019, αντίστοιχα, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :
1) Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Δημοτικός Σύμβουλος
πλειοψηφίας
2) Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
3) Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ο
Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here