Τρεις ειδικοί αναλύουν τα ευρήματα ης δημοσκοπικής έρευνας για την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της

0

Οι καθηγητές Κωνσταντίνος Καρτάλης, Εμμανουέλα Δούση & Φοίβη Κουντούρη αναλύουν τις στάσεις & τις απόψεις των Ελλήνων απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον Ιούνιο 2022, η διαΝΕΟσις δημοσίευσε μια έρευνα κοινής γνώμης που διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  που καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στη χώρα μας, τις αντιλαμβανόμενες συνέπειες και αρμοδιότητες καθώς και τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι ίδιοι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ, μια σύνοψή της εδώ και μια συνοπτική παρουσίση των βασικών σημείων της εδώ.

Σήμερα δημοσιεύουμε τρία νέα άρθρα στα οποία ειδικοί αναλύουν και σχολιάζουν τα ευρήματα της έρευνας.

**************

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο άρθρο του ο Καθηγητής ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Καρτάλης:

“Αν ξεχώριζα 2-3 ανησυχητικά στοιχεία σίγουρα θα ήταν η δυσπιστία στις προσπάθειες τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Και αν για την Ελλάδα το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής άργησε να αποτελέσει κύρια πολιτική προτεραιότητα, οι πολιτικές στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και πλούσιες και διακρίνονται για το βάθος και τη στόχευσή τους σε σύγκριση με αυτές στις ΗΠΑ, την Κίνα και σε άλλες γωνιές του πλανήτη.Θα ξεχώριζα επίσης τη δηλούμενη άγνοια για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των Δήμων σε περίπτωση πλημμύρας/σεισμού/πυρκαγιάς, γεγονός που επιβάλλει μια αναδιάρθρωση του συστήματος πολιτικής προστασίας στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως την περίπτωση των ανεμογεννητριών, όπου μεγάλο μέρος των ερωτώμενων, σχεδόν από όλο το φάσμα της κοινωνίας και ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, θεωρεί ότι η εν λόγω τεχνολογία καταστρέφει αντί να βελτιώνει την κατάσταση, αλλά και ότι συνδέεται με τις δασικές πυρκαγιές. Θα άξιζε μία ειδικότερη δημοσκόπηση για αυτό το θέμα ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια πίσω από αυτή τη θεώρηση.

Τέλος, έχει ενδιαφέρον ότι οι ερωτώμενοι κατατάσσουν τους πολίτες ως κύριους υπεύθυνους μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ αναγνωρίζουν ιδιαίτερα περιορισμένο ρόλο στους Δήμους, ίσως γιατί θεωρούν ότι δεν διαθέτουν είτε τις δυνατότητες είτε τις αρμοδιότητες”.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του Κωνσταντίνου Καρτάλη εδώ:

Το άρθρο του Κωνσταντίνου Καρτάλη
Η Καθηγήτρια στο ΟΠΑ Φοίβη Κουντούρη σημειώνει:“Στην ερώτηση “Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα”, δύο από τις επικρατέστερες απαντήσεις ήταν “η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος” (17%) και στην τρίτη θέση η “κλιματική αλλαγή” (13,1%). Ενώ, όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση “Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα”, οι δημοφιλέστερες απαντήσεις με διαφορά είναι η “ακρίβεια” (25,9%) και η “οικονομία” (24,3%). Οι απαντήσεις στις δύο παραπάνω ερωτήσεις καταδεικνύουν αφενός ότι δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη η έννοια της κλιματικής αλλαγής, τα αίτια και οι συνέπειές της στο μυαλό των πολιτών, το οποίο φαίνεται από τις δύο διαφορετικές απαντήσεις που δίνουν, και αφετέρου είναι αξιοσημείωτη η αντίληψη ότι η κλιματική κρίση είναι μια ευρύτερη έννοια που αφορά την παγκόσμια κοινότητα αλλά όχι τη δική μας “γειτονιά”.

Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις ανάμεσα στις ηλικιακές κατηγορίες, με τους νεότερους σε ηλικία των κατηγοριών “Gen Z” (ηλικίες 17-25) και “Millennials” (26-41) με αντίστοιχα ποσοστά 24% και 20% να επιλέγουν είτε την “κλιματική αλλαγή” είτε την “καταστροφή του περιβάλλοντος” ως το σημαντικότερο πρόβλημα του πλανήτη, σε αντίθεση με τους ερωτηθέντες ηλικίας 58-76, που με ποσοστό σχεδόν 40% επιλέγουν τις παραπάνω δύο επιλογές. Αν και κάποιος θα ανέμενε ότι οι νεότερες γενιές θα είχαν πιο απαιτητικές προσδοκίες όσον αφορά ένα πιο βιώσιμο μέλλον, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Το θετικό βέβαια είναι ότι αναγνωρίζεται καθολικά από τους ερωτηθέντες η ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής και ότι αυτή οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κατά κύριο λόγο (ποσοστά στο 90,5% και 90% αντίστοιχα)”.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Φοίβης Κουντούρη εδώ:

Το άρθρο της Φοίβης Κουντούρη
Τέλος, η Καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ Εμμανουέλα Δούση υπογραμμίζει:“Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτό πρόβλημα (90,5%) και οφείλεται στην ανθρώπινη δράση (90%). Μόλις 5,3% δηλώνει ότι οφείλεται σε φυσικούς-περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι περισσότεροι φαίνεται να αντιλαμβάνονται πόσο απειλητικές είναι οι επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες, την υπερθέρμανση, ωστόσο δεν κατανοούν πλήρως τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, και το ότι αυτοί συχνά συνδέονται και με τις δικές τους καθημερινές, ατομικές επιλογές. Οι αυθόρμητες απαντήσεις μαρτυρούν ότι η γνώση για τη διαχρονική κλιματική κρίση και τις άμεσες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής απορρύθμισης είναι περιορισμένη.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι οι συμμετέχοντες σε αυτήν αδυνατούν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του προβλήματος ειδικότερα για τη χώρα μας. Η πλειονότητα δηλώνει μεν ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του καταλόγου με τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα, όταν όμως η συζήτηση στρέφεται στην Ελλάδα, σοβαρότερα προβλήματα –ιδίως για τους νέους– θεωρούνται η ακρίβεια και η οικονομία, ενώ η καταστροφή του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή κατρακυλούν πολύ χαμηλά στην ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων, με ποσοστά μόλις 2,5% και 1,3%, αντίστοιχα. Αυτά τα ισχνά ποσοστά υποδηλώνουν ότι υπάρχει μάλλον μέτριος βαθμός περιβαλλοντικής συνείδησης και, σίγουρα, χαμηλή αντίληψη του επερχόμενου κινδύνου. Είναι προφανές ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα αδυνατεί να κατανοήσει το ότι -αλλά και το πώς- η καταστροφή του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητά τους και να επιβαρύνουν την ευαλωτότητα συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας και περιοχών της χώρας, καθώς και των ίδιων των πολιτών”.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Εμμανουέλας Δούση εδώ:

Το άρθρο της Εμμανουέλας Δούση
Ακόμα, τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου τα diaNEOsis Podcasts θα εμπλουτιστούν με ένα νέο επεισόδιο σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Ο Καθηγητής στο ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Καρτάλης συζητά με τον Διευθυντή Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρή Γεωργακόπουλο και με “απλά λόγια” δίνει απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων όπως ποιες είναι οι συνέπειες του φαινομένου; πόσο προετοιμασμένη είναι η χώρα μας και τι πρέπει να γίνει;
Το νέο επεισόδιο των diaNEOsis Podcasts θα είναι διαθέσιμο εδώ

Μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα επεισόδια
στο YouTube
στο Spotify
στα Apple Podcasts
στα Google Podcasts

Μπορετε επίσης να διαβάσετε όλο το υλικό (έρευνες, κείμενα πολιτικής, άρθρα) που κατα καιρούς έχει δημοσιεύσει η διαΝΕΟσις σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής εδώ.
Όλο το υλικό σχετικά με την κλιματική αλλαγή
Το πιο πρόσφατο τεύχος της ετήσιας έκδοσης της διαΝΕΟσις ΕΡΕΥΝΕΣ κυκλοφορεί και περιλαμβάνει σε συμπυκνωμένη και ευανάγνωστη μορφή όσα κάναμε το 2021.

Το 2021, η διαΝΕΟσις δημοσίευσε συνολικά 16 έρευνες, 10 κείμενα πολιτικής, 29 άρθρα και 3 βιβλία. Τα περισσότερα από αυτά είχαν σχέση με την ελληνική κοινωνία και οικονομία στον καιρό της πανδημίας, καθώς και με το πώς η Ελλάδα μπορεί να προσαρμοστεί

για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι την αξιοποίηση της διασποράς, και από την κινηματογραφική παραγωγή στην Ελλάδα μέχρι το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων, η διαΝΕΟσις επιχείρησε να ξεχωρίσει σημαντικά θέματα, να τα αναλύσει και να συνεισφέρει τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής.

Μπορείτε να βρείτε το τεύχος στο e-shop της διαΝΕΟσις και στα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Κοστίζει €5.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here