Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

0

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου Κοινότητας Δολιανών καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις κλειστές προσφορές τους για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ορίζεται η Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ        

Συνημμένα αρχεία: 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here