Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση «δια περιφοράς»

0

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΕΚΤΑΚΤΗ «δια περιφοράς» συνεδρίαση, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, σύμφωνα:

  • Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/28-06-2022),

προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

  • Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 12:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 13:00.
  • Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η δήλωση συμμετοχής με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (dsbkyn@gmail.com) κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών.
  • Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι πέραν του χρόνου λήξης της, καλούνται όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παραλίου Άστρους, να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί της εισήγησης που τους έχει ήδη αποσταλεί, στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.
  • Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις-θέσεις σας, στα ακόλουθα τηλέφωνα :
  • 2755360133 – Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
  • 6978441853- Κατσής Δημήτριος– Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και
  • 6983188314 – Τερζάκης Γεώργιος – Ειδικός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, επειδή πρέπει μετά τη λήψη της απόφασης να συγκροτηθεί ο υπηρεσιακός φάκελος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την υπ’ αριθμό 134878/ΓΔ4/31-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να κατατεθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Αθ. Κατσής 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here