Παρέμβαση στο Υπουργείο εργασίας καθώς με τον ισχύον νόμο οι συνταξιούχοι γήρατος εκτός ΟΓΑ

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρέμβαση μας στο Υπουργείο εργασίας καθώς με τον ισχύον νόμο οι συνταξιούχοι γήρατος εκτός ΟΓΑ (δημόσιοι υπάλληλοι κλπα) για αγροτικό εισόδημα θα πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές απο 01/01/2020 Η θέση του 11ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. είναι, ότι πρέπει η να τεθεί ιδιαίτερα αυξημένο εισοδηματικό όριο για την επιβολή εισφορών ή να εξαιρεθούν από επιβολή , όπως ισχύει για τους συνταξιούχους αγρότες.

Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε καταρχήν να συγχαρούμε το σύνολο της Κυβέρνησης για τα άμεσα και έγκαιρα μέτρα που λάβατε, τόσο στον τομέα της Δημόσιας Υγείας για την προστασία των πολιτών από την πανδημία, όσο και για τα οικονομικά μέτρα για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος, Ν.4670/20 (ΦΕΚ43/ΤΑ/28.02.2020), ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο και άρχισε ήδη να ισχύει από 1/1/2020.

Αναμένεται η έκδοση μιας σειράς από εγκυκλίους  και αποφάσεις για να ερμηνευτούν διάφορα ζητήματα, ούτως ώστε, να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα,  να κατανοηθεί από όλα τα μέρη, τόσο για τις εισπραττόμενες εισφορές, αλλά και για τις παρεχόμενες συντάξεις.

Υπάρχει ένα ζήτημα αιχμής (ενόψει και της υποβολής της Ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2020) αναφορικά με το τι ισχύει με το νέο Ασφαλιστικό Νόμο, στην περίπτωση  που αποκτούν αγροτικό εισόδημα Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., του   Δημοσίου κτλ .

Το άρθρο 27 του  Ν.4670/20   τροποποιεί το άρθρο 20 του ν. 4387/16 και είναι αυτό που επιφέρει τις αλλαγές και προβλέπει :

Α.  Περικοπή σύνταξης 30%. Σε απασχόληση των συνταξιούχων, οι συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Κατ’ εξαίρεση  δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης:

α.  Για τους  συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπαγόμενη  στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α.

β. Των συνταξιούχων του Δημοσίου, Ο.Α.Ε..Ε, ΙΚΑ κ.λ.π.  εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Επίσης δεν μειώνεται 30%  και σε  συντάξεις όπως:  των ψυχικά ασθενών, όσων  λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, η σύνταξη των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, κλπ . Είναι συνολικά 8 περιπτώσεις. . (περισσότερα και για όλες τις εξαιρέσεις  στο άρθρο το 27 του νέου νόμου 4670/20)

Συνταξιούχοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.  Επίσης αναστέλλεται η σύνταξη για συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 28/2/21 και το 62ο  από 1/3/22, όταν αποκτούν ιδιότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικά  υπαγόμενη σε ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.

Β.   Ασφαλιστικές εισφορές Συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι που απασχολούνται  για το διάστημα απασχόλησης τους,θα καταβάλλουν :

  • Αν απασχολούνται ως μισθωτοί, εισφορές μισθωτών (άρθρο 38)
  • Αν απασχολούνται ως επαγγελματίες, εισφορές μη μισθωτών (άρθρο 39)
  • Αν η δραστηριότητα υπάγεται στον ΟΓΑ, εισφορές ΟΓΑ (άρθρο 40)

Ενώ φαίνεται ότι το τοπίο σχετικά με την περικοπή συντάξεων έχει ξεκαθαρίσει, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις εισφορές, αν δηλαδή ο συνταξιούχος που έχει και  αγροτικό εισόδημα,  θα επιβαρύνεται  με εισφορές ή όχι. Αναμένονται οδηγίες από τον Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίες μάλιστα και καθυστέρησαν. Με την εγκύκλιο 3/20 του Ε.Φ.Κ.Α δίδονται ελάχιστες οδηγίες…. και χωρίς παραδείγματα…

Ειδικότερα ζητήματα που τίθενται που αναμένουν  απαντήσεις:

α. Ο Συνταξιούχος γήρατος ΟΓΑ,  με αγροτικό εισόδημα ενταγμένος στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ  θα καταβάλλει εισφορές από 1/1/2020;

Η απάντηση είναι καθαρή και ο νόμος το ξεκαθαρίζει. Δεν καταβάλλονται εισφορές 

β. Ο Συνταξιούχος γήρατος Δημοσίου, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ,  με αγροτικό εισόδημα ενταγμένος στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ  θα καταβάλλει εισφορές από 1/1/2020;

Απάντηση : δεν έχουμε ακόμα απάντηση  και αυτό είναι το ζητούμενο.

Σε κάθε περίπτωση ο νέος νόμος για τους συνταξιούχους  που απασχολούνται ,  δεν προβλέπει κάποιο όριο για τις εισφορές.

Θα  συνδεθεί  με κάποιο ελάχιστο ποσό αγροτικού εισοδήματος, όπως ορίστηκε  μόνο στην περικοπή σύνταξης, όπου και  θεσπίστηκε αγροτικό εισόδημα μέχρι  του ποσού των 10.000,00 € , η όπως όριζε ο  Ν.4387/2016  που προέβλεπε ασφαλιστικές εισφορές  όταν το αγροτικό εισόδημα ξεπερνούσε  το ποσό των 4.923,12 € ?

Κάθε νέος  νόμος έτσι και ο Ν.4670/20  δεν μπορεί να προβλέψει και να επιλύσει από την αρχή όλες τις λεπτομέρειες και τα επί μέρους θέματα.

Το συγκεκριμένο όμως είναι κομβικό ζήτημα ,το οποίο  πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα με διευκρινιστική εγκύκλιο , διότι η αναστάτωση που έχει προκληθεί σε όλους όσους έχουν αγροτικό εισόδημα είναι μεγάλη και  δικαιολογημένη, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις στην Τοπική και Εθνική οικονομία  σε περίπτωση επιβολής εισφορών, μεγάλες .

Η  θέση του 11ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. είναι, ότι πρέπει η να τεθεί ιδιαίτερα αυξημένο εισοδηματικό όριο για την επιβολή εισφορών ή να εξαιρεθούν από επιβολή , όπως ισχύει  για τους  συνταξιούχους αγρότες.

Για την Διοίκηση του 11ου Π.Τ. Ν/Α Πελοποννήσου του Ο.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

 

 Κρητικός Δ. Παναγιώτης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πλ. Κολοκοτρώνη 8  , Τρίπολη Τ.Κ. 22100 ,  Τηλ & Fax:2710233582 , e-mail: oee11pt@oe-e.gr
Προς :

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Βρούτση Ιωάννη,

Κοινοποίηση:

Κεντρική Διοίκηση Ο.Ε.Ε., κ. Κόλλια Κωνσταντίνο

και Περιφερειακά Τμήματα O.E.E.,

κ.κ. Βουλευτές, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Τρίπολη 30/ 04 /2020

Αριθμ.  Πρωτ.  Φ1/64

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here