Καμπύλης: Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει δημιουργηθεί ένας ακόμη χώρος πολιτισμού στον οποίο θα διασώζονται και θα αναδεικνύονται πολλές πλευρές της σχολικής ζωής του 20ου αιώνα

0

Δελτίο Τύπου

Δυναμικά συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τις διακηρύξεις. Αυτήν την φορά με το έργο με τίτλο «Μουσείο Μαθητικής Ζωής Κορακοβουνίου» προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 28η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00.

Η παρούσα πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Μέτρο LEADER και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑ 082/1).

Γενικός σκοπός του ανωτέρω έργου είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην οργάνωση και τη δημιουργία υποδομών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μέσω της παραγωγής και εγκατάστασης σχετικής έκθεσης ερμηνείας.

Η έκθεση ερμηνείας θα εγκατασταθεί στο χώρο του παλαιού σχολείου στο Κορακοβούνι μετατρέποντάς το σε επισκέψιμο χώρο – «Μουσείο». Η δράση αυτή θα συμβάλλει στην επέκταση του δικτύου των επισκέψιμων χώρων του Δήμου Β. Κυνουρίας, θα ενισχύσει την «ταυτότητα» της περιοχής και θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της. Επιπλέον θα αξιοποιήσει ένα κτίριο του Δήμου που προς το παρόν παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Η πράξη αφορά στις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Προπαρασκευαστικές εργασίες και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ.
  • Προπαρασκευαστικές εργασίες και εγκατάσταση αναβατορίου κατακόρυφης κίνησης με πλατφόρμα.
  • Προπαρασκευαστικές εργασίες χώρου για την εγκατάσταση εκθεματικών επιφανειών.
  • Σχεδιασμός, οργάνωση, κατασκευή και εγκατάσταση του Συστήματος Ερμηνείας και ειδικότερα των εκθεματικών επιφανειών, των αναπαραστάσεων, των διοραμάτων – σκηνογραφιών.
  • Σχεδιασμός, οργάνωση, προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικών εφαρμογών.
  • Σχεδιασμός, οργάνωση, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία Χώρου Υποδοχής.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει δημιουργηθεί ένας ακόμη χώρος πολιτισμού στον οποίο θα διασώζονται και θα αναδεικνύονται πολλές πλευρές της σχολικής ζωής του 20ου αιώνα. Θα είναι επισκέψιμος για μικρούς και μεγάλους ανακαλώντας αναμνήσεις και μαθαίνοντας στους νεότερους».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here