Καμπύλης: Διακήρυξη του έργου Αγροτική οδοποιία Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

0

Δελτίο Τύπου

Με μια ακόμη διακήρυξη συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας που αφορά το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» προϋπλογισμού 2.830.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Στο συγκεκριμένο έργο προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης του δικτύου αγροτικών δρόμων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας οι οποίοι αποτελούν υφιστάμενους χωματόδρομους και καλύπτουν το πεδινό και το ορεινό τμήμα του Δήμου και βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:

  • Εργασίες κατασκευής επενδυμένης αποχετευτικής τάφρου του οδοστρώματος.
  • Ασφαλτικές εργασίες.
  • Εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στα σημεία όπου θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα χορηγηθέντα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να εξυπηρετηθούν 984 διαφορετικοί χρήστες και 1608 αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με μια ακόμα διακήρυξη που αφορά σε ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων προχωράμε στην υλοποίηση των έργων που έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους. Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους παραγωγής ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».

https://www.boriakinouria.gov.gr/article/diakiryxi-anoiktis-diadikasias-gia-tin-epilogi-anadohoy-kataskeyis-toy-ergoy-me-titlo

.

r

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here