Επιδόματα: Ποιοι & γιατί βγαίνουν εκτός ΚΟΤ και πρ.ΚΕΑ -Τι συμβαίνει με το Α21

0
50 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration

Πληθαίνουν τα φαινόμενα αποκλεισμού χιλιάδων δικαιούχων σε όλη τη χώρα από το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΕΕΕ), δηλαδή το πρώην «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) λόγω της προσμέτρησης του «Επιδόματος Παιδιού» στον υπολογισμό του εισοδήματός τους, αλλά και λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε πολλές γειτονιές, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των περιουσιακών ορίων-προϋποθέσεων για τη λήψη του επιδόματος.

Με Ερώτηση που κατέθεσαν 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκη, με πρωτοβουλία της βουλευτού Βοιωτίας Γιώτας Πούλου αναδεικνύουν στη Βουλή το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Όπως αναφέρουν: “Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να μην εξαιρεί το Επίδομα Παιδιού (Α21) από τον υπολογισμό του εισοδήματος των αιτούντων για το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», με αποτέλεσμα χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά να αποκλείονται άδικα από αυτό, αν και είναι αδιανόητο ένα επίδομα κοινωνικής προστασίας να καταργεί ή να ελαχιστοποιεί ένα άλλο επίδομα ανάλογου σκοπού…”

“Επίσης, με την απαράδεκτη και πλασματική αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά 20% στο 55% της χώρας, η κυβέρνηση πέτυχε να αποκλείσει δεκάδες χιλιάδες ευάλωτους συμπολίτες μας από τα «Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια», το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και άλλα προνοιακά επιδόματα”.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης (19/1/2023):

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Εκτός “Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος” δικαιούχοι σε ολόκληρη τη χώρα»

Στο στόχαστρο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη φαίνεται πως συνεχίζει να βρίσκεται το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΕΕΕ), δηλαδή το πρώην «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», αφού πληθαίνουν τα φαινόμενα αποκλεισμού από αυτό χιλιάδων δικαιούχων σε όλη τη χώρα, λόγω της προσμέτρησης του «Επιδόματος Παιδιού» στον υπολογισμό του εισοδήματός τους, αλλά και λόγω της απαράδεκτης αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε πολλές λαϊκές γειτονιές, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των περιουσιακών ορίων-προϋποθέσεων για τη λήψη του επιδόματος.
Η επιλογή της Κυβέρνησης να χρησιμοποιεί αυτά τα προσχήματα προκειμένου να αποκλείει ευάλωτους συμπολίτες μας από το απολύτως απαραίτητο για την επιβίωσή τους «ΕΕΕ» φανερώνει τη βαθιά κοινωνική αναλγησία της, ειδικά μέσα στο τρέχον οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, όπου η πρωτοφανής ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα και σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, έχει εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η άνοδος των τιμών έχει οδηγήσει και σε μια επίσης πρωτοφανή επέκταση και εμβάθυνση της στεγαστικής κρίσης, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο, πλέον, ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματος αναλίσκεται σε δαπάνες στέγασης (ενοίκιο ή αποπληρωμή δανείου, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, τηλεφωνία, θέρμανση-ψύξη).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι απολύτως αναγκαία η χορήγηση του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης», που απευθύνεται στα πλέον ακραία φτωχά νοικοκυριά και θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016, ως συνέχεια του προγράμματος καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης που υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2015-16. Με το άρθρο 29 του ν. 4659/2020 μετονομάσθηκε σε «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». Επίσης, το άρθρο 235 του ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4756/2020, αναφέρει τη σύνθεση του δηλούμενου εισοδήματος, προκειμένου να υπολογισθεί εάν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη αιτούντος στο πρόγραμμα του «ΕΕΕ». Στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, με ορισμένες εξαιρέσεις.
Οι εξαιρέσεις αυτές περιλαμβάνουν το επίδομα αναδοχής του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α΄ 158), τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται κατά την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88). Επίσης, στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια, λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, το συνολικό δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης.
Ωστόσο, εντοπίζεται εν προκειμένω μια αντίφαση για το «Επίδομα Παιδιού», που θεσπίστηκε με το ν. 4512/2018, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στις εξαιρέσεις του προηγούμενου άρθρου, με αποτέλεσμα να μην εξαιρείται από το δηλούμενο εισόδημα για τη λήψη του «ΕΕΕ», μολονότι στο άρθρο 214 του ν. 4512/2018 ορίζεται ότι: «Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας».
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την Τροπολογία – Προσθήκη1 που κατέθεσε στις 22/11/2022 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», με θέμα «Εξαίρεση του επιδόματος παιδιού από το δηλούμενο εισόδημα για την απονομή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Τροποποίηση άρθρου 235 ν. 4386/2016», επεσήμανε την εν λόγω αντίφαση και ζήτησε τροποποίηση του νόμου θέσπισης του «ΕΕΕ», ώστε να αναφέρεται ρητά το «Επίδομα Παιδιού» στις εξαιρέσεις από το δηλούμενο εισόδημα για έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων των αιτούντων για το «ΕΕΕ».
Το αίτημα της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τεκμηριώνεται πλήρως, διότι, λόγω της καταβολής του «Επιδόματος Παιδιού», νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά με πενιχρά εισοδήματα, λαμβάνουν μειωμένο ή μηδενικό «ΕΕΕ», μολονότι δεν είναι δυνατόν ένα επίδομα κοινωνικής προστασίας να καταργεί ή να ελαχιστοποιεί ένα άλλο επίδομα ιδίου τύπου και αναλόγου σκοπού.
Αναφορικά με το δεύτερο πρόσχημα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για τον περιορισμό των δικαιούχων του «ΕΕΕ», η εφαρμογή των αυξημένων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, κατά 20% μεσοσταθμικά στο 55% των περιοχών της χώρας, μεταξύ αυτών και πολλές λαϊκές περιοχές, είχε ως αποτέλεσμα να απενταχθούν, από τα «Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια» (ΚΟΤ) δεκάδες χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και να αποκλειστούν από παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτοι δικαιούχοι («ΕΕΕ», «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων», «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους Ανασφάλιστους Υπερήλικες», «Επίδομα Στέγασης»). Αιτία αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι ότι στις προϋποθέσεις ένταξης στο «ΚΟΤ» και χορήγησης των επιδομάτων περιλαμβάνονται, πέραν από εισοδηματικά κριτήρια, και όρια αξίας ακίνητης περιουσίας των νοικοκυριών, τα οποία πλέον εμφανίζονται πλασματικώς αυξημένα.
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την Τροπολογία – Προσθήκη2 που κατέθεσε στις 22/11/2022 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», με θέμα «Σύνδεση περιουσιακών ορίων Κοινωνικών Οικιακών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας και προνοιακών παροχών σε χρήμα του ΟΠΕΚΑ με αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας», ζήτησε να αποσυνδεθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας από το «ΚΟΤ» και τα τέσσερα Προνοιακά Επιδόματα, και να ισχύσουν οι αξίες που ίσχυαν πριν τις πρόσφατες αυξήσεις.
Ως εκ τούτων:
Επειδή ο αποκλεισμός χιλιάδων ευάλωτων πολιτών από το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και το «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο», λόγω της απαράδεκτης προσμέτρησης έτερων κοινωνικών επιδομάτων στον υπολογισμό του εισοδήματός τους, αλλά και λόγω της απαράδεκτης αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία, ιδίως σε μία περίοδο σαρωτικής ακρίβειας.
Επειδή στην Π. Ε. Βοιωτίας καταγράφονται αρκετές περιπτώσεις ευάλωτων πολιτών που αποκλείονται από τη χορήγηση του «ΕΕΕ», λόγω λήψης άλλων κοινωνικών επιδομάτων.
Επειδή στην Π. Ε. Βοιωτίας διαπιστώνεται η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε πολλές ζώνες3, γεγονός που προκαλεί επιπλέον φαινόμενα αποκλεισμού ευάλωτων νοικοκυριών από το «ΕΕΕ», το «ΚΟΤ» και άλλα προνοιακά επιδόματα.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου να συμπεριληφθεί το «Επίδομα Παιδιού» στις εξαιρέσεις από το δηλούμενο εισόδημα για έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων των αιτούντων για το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» στη Βοιωτία και ολόκληρη τη χώρα;
2. Με ποιο τρόπο θα πραγματοποιήσει την αποσύνδεση των νέων αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας από το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» το «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο», και τα υπόλοιπα Προνοιακά Επιδόματα, ώστε να ισχύουν οι αξίες που ίσχυαν πριν τις πρόσφατες αυξήσεις και να μην αποκλείονται από αυτά δικαιούχοι στη Βοιωτία και ολόκληρη τη χώρα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα

Φωτίου Θεανώ

Αδαμοπούλου Αγγελική

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτου Δημήτριος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here