Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα δημοπρατηθούν οι καντίνες στις παραλίες του Δήμου μας

0

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ)

Δείτε εδώ την απόφαση

1. Περιγραφή τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας και τιμή εκκίνησης ανά τμήμα:
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας), για κάθε ενοικιαζόμενο
τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας και για τη μισθωτική περίοδο ανά έτος, ορίζεται ως εξής:
1. Για το χώρο στη θέση «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» Κοινότητας Παραλίου Άστρους :
α) Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του
κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00 €
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.

2. Για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Κοινότητας Άστρους :
Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., στην προβολή της επιχείρησης του κ. Δημητρίου Λεμπέση, για άσκηση
δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.
3. Για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Β’» Κοινότητας Άστρους :
α) Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του
κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.
4. Για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ΄» Κοινότητας Άστρους :
α) Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του
κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00 € .
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.
5. Για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Κοινότητας Μελιγούς :
Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., στην προβολή της επιχείρησης Αφοί Ν. Αδάμη ΟΕ, για άσκηση
δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.
6. Για το χώρο στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ» Κοινότητας Μελιγούς :
α) Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του
κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.
7. Για το χώρο στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Κοινότητας Ξηροπηγάδου :
α) Τμήμα έκτασης 300 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του
κοινού, τιμή εκκίνησης 2.400,00 €.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.
8. Για το χώρο στη θέση «ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ» Κοινότητας Βερβένων :
α) Τμήμα έκτασης 300 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του
κοινού, τιμή εκκίνησης 2.400,00 € .
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.
9. Για το χώρο στη θέση «ΜΥΛΟΣ» Κοινότητας Αγίου Ανδρέα :
α) Τμήμα έκτασης 100 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του
κοινού, τιμή εκκίνησης 800,00 €.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.
10. Για το χώρο στη θέση «παραλία Αρκαδικού Χωριού» Κοινότητας Αγίου Ανδρέα :
α) Τμήμα έκτασης 400 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του
κοινού, τιμή εκκίνησης 3.200,00 €.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.
11. Για το χώρο στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Κοινότητας Αγίου Ανδρέα :
α) Τμήμα έκτασης 270 τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, για άσκηση
δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 2.160,00 €.
– 4 –
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ. Κ. Αγίου Ανδρέα, για τοποθέτηση
τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 120,00 €.
Όλα τα ανωτέρω τμήματα απεικονίζονται σε ορθοφωτοχάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα όπως
περιγράφεται στο άρθρο 13 της ισχύουσας ΚΥΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here