Ανακοίνωση – πρόσκληση συμμετοχής στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη της “Αναλήψεως”

0

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Συμμετοχής στη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ» που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Άστρους από 03 έως και 05 Ιουνίου 2022

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας  στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ»  2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα  αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022:

 • ηλεκτρονικά στο emailastros03@otenet.gr
 • στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 09:00π.μ. μέχρι 15:00 )
 • ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001 Άστρος Αρκαδίας (όπου θα τεθεί πρωτόκολλο της ημερομηνίας παραλαβής από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου).

δηλώνοντας τις θέσεις που επιθυμούν, με σειρά προτίμησής τους, βάσει του συνημμένου σχεδιαγράμματος θέσεων πώλησης.

Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις, η οποία θα δοθεί με βάση τη σειρά προτίμησης που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Για την επιλογή των συμμετεχόντων και των θέσεών τους κριτήριο είναι η απόλυτη χρονολογική σειρά  κατάθεσης της αίτησης όπως προκύπτει από τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, υπό την προϋπόθεση της εξοφλήσεως των τελών εντός της καθορισμένης από την προκήρυξη προθεσμίας.

Οι θέσεις είναι διαστάσεων: . Χ 2.5μ. ,12μ. Χ 2.5μ., 18μ.Χ 2.5μ και 3μ. Χ 2.5μ.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Είδος άδειας:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές ή

β) άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές ή

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο ή

δ) άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

 1. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
 3. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων & ποτών
 4. Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος από το Υγειονομικό (για καντίνες, κλπ. Τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων π.χ. λουκουμάδες)
 5. Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
 6. Εξουσιοδότηση στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (θεωρημένη)
 • ΤΕΛΗ
 • Το ύψος των τελών έχει καθοριστεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε δέκα επτά ευρώ (17,00€) ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης της κάθε θέσης.
 • Το τέλος χρήσης χώρου για την εμποροπανήγυρη πληρώνεται στο ταμείο του Δήμου ή με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΙΒΑΝ GR36 0172 5250 0055 2508 6642 771 με αναγραφή στην απόδειξη κατάθεσης του ΟΝΟΜΑΤΟΣ του ενδιαφερόμενου, του ΑΦΜ και αιτιολογία «ΤΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝ.-2022»
 • Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.
 • Το Τέλος χρήσης θα πρέπει να  έχει εξοφληθεί έως και την  Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, διαφορετικά η θέση της προτίμησης θα χάνεται και θα μπορεί να την διεκδικήσει άλλος ενδιαφερόμενος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στην εμποροπανήγυρη χωρίς την έγκριση συμμετοχής.
 • Δεν θα χορηγείται έγκριση συμμετοχής εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
 • Αιτήσεις στις οποίες δεν αναγράφεται αριθμός θέσης , θα τους χορηγείται από την Επιτροπή της Εμποροπανηγύρεως.
 • Η εγκατάσταση των πάγκων των πωλητών επιτρέπεται από την Παρασκευή 03.06.2022 από ώρα 14:00
 • Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εναπομείνασες κενές θέσεις.

Η παρούσα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδόθηκε βάση της 54/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ4ΙΩ9Ψ-ΠΩΓ) Απόφασης Δ.Σ. Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  www.boriakinouria.gov.gr  μαζί με το Τοπογραφικό Σχέδιο με τις θέσεις.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας www.boriakinouria.gov.gr (ενημέρωση πολιτών-ανακοινώσεις) ή στα τηλέφωνα 2755360112-2755360135

Συνημμένα αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

                                  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ  ΣΤ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here