Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων αναμένεται να κοινοποιηθεί η του για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων Δημοσίων Φορέων για την απασχόληση 10.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. (περισσότερα…)