Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύων με χρήση σκαπτικών μηχανημάτων

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό η υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύων με χρήση σκαπτικών μηχανημάτων για το υπόλοιπο του έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των ισχυουσών εγκυκλίων του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι (14.260,00) € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντως Φ.Π.Α. 24 %.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Γ 74 / 30-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΙ9ΟΡΓ4-Ν2Α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, βάση του Π.Δ. 80/2016.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ του Δήμου της Βόρειας Κυνουρίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 19/09/2017.

Ώρες έναρξης και λήξης αποδοχής προσφορών 10.00 π.μ. και 11.00 π.μ. αντίστοιχα.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας διαγωνισμού ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η διαδικασία, δεν απαιτεί εγγύηση συμμετοχής. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με την ανωτέρω υπηρεσία.

Η ανωτέρω υπηρεσία, θα διενεργηθεί με την χρήση ενός (1) μικρού σκαπτικού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα με κάδο και σφύρα με ενδεικτική ισχύ περίπου 35 ίππους και ενός (1) σκαπτικού λαστιχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή με κάδο και σφύρα με ενδεικτική ισχύ περίπου 115 ίππους.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος Αρκαδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Βλάχος Χρήστος

Συνημμένα αρχεία:

  Νέα Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, με την επωνυμία«PROMO KYNOURIA» στο Άστρος...

  Δείτε εδώ

  Πως θα έρθετε

  ΚΤΕΛ:
  ΑΣΤΡΟΣ :2755022218
  ΤΡΙΠΟΛΗ :2710222560
  ΑΘΗΝΑ :2105132834
  ΤΑΧΙ :2755022046
  ΛIΜΕΝΑΡΧΕΙΟ :2755051445
  Χάρτης περιοχής

  Αξιοθέατα

  Πληροφορίες για το Άστρος και της Περιφέρειας αυτού.
  Ιστορικά & Πολιτιστικά στοιχεία
  Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι
  Γεωγραφικά & Κλιματολογικά στοιχεία
  Παραλιακή & Ορεινή ζώνη.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

  Ψηφιακή επικοινωνία «η Δημοκρατία και ο Διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» στη διακυβέρνηση του Δήμου.

  Βόρεια ΚυνουρίαΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  Ενοικιάζονται αυτοεξυπηρετούμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα ή μη, στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  «Eugenias House»

  http://eugeniashouse.astros-kynourianews.gr/el/

  https://www.facebook.com/EugeniasHouse/?ref=settings

  Πωλείται στον Άγιο Ανδρέα Αρκαδίας ,πέτρινη μονοκατοικία

  Δείτε εδώ

  Ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα 47 τ.μ ,ιδανικό για φοιτητές... Αποτέλεσμα εικόνας για Ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα

  Δείτε εδώ

  Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo