Πρoσκλήσεις για κατάρτιση καταλόγων Μελετητών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

 Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων Μελετητών Δημοσίων Έργων, ανά κατηγορία μελέτης, έτους 2017 (άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
 3. Οικονομικές Μελέτες
 4. Κοινωνικές Μελέτες
 5. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
 7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσικών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
 8. Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
 9. Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες.
 10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και Κυκλοφοριακές Μελέτες.
 11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.
 12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.
 14. Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας).
 15. Βιομηχανικές Μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
 16. Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
 17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.
 18. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
 19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
 20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.
 21. Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες.
 22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.
 23. Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
 24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).
 25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων και Έργων Πρασίνου.
 26. Μελέτες Αλιευτικές.
 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες.

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση μελέτης), να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Συνημμένα βρίσκεται η σχετική αίτηση εγγραφής

Συνημμένα αρχεία:

 

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ανά κατηγορία έργου, έτους 2017 (άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

 Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 1. Οδοποιίας
 2. Οικοδομικών
 3. Υδραυλικών
 4. Ηλεκτρομηχανολογικών
 5. Λιμενικών
 6. Πρασίνου
 7. Βιομηχανικών / Ενεργειακών

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΕΠ / Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας), το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Συνημμένη βρίσκεται η σχετική αίτηση εγγραφής

 

Συνημμένα αρχεία:

  Νέα Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, με την επωνυμία«PROMO KYNOURIA» στο Άστρος...

  Δείτε εδώ

  Πως θα έρθετε

  ΚΤΕΛ:
  ΑΣΤΡΟΣ :2755022218
  ΤΡΙΠΟΛΗ :2710222560
  ΑΘΗΝΑ :2105132834
  ΤΑΧΙ :2755022046
  ΛIΜΕΝΑΡΧΕΙΟ :2755051445
  Χάρτης περιοχής

  Αξιοθέατα

  Πληροφορίες για το Άστρος και της Περιφέρειας αυτού.
  Ιστορικά & Πολιτιστικά στοιχεία
  Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι
  Γεωγραφικά & Κλιματολογικά στοιχεία
  Παραλιακή & Ορεινή ζώνη.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

  Ψηφιακή επικοινωνία «η Δημοκρατία και ο Διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» στη διακυβέρνηση του Δήμου.

  Βόρεια ΚυνουρίαΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  Ενοικιάζονται αυτοεξυπηρετούμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα ή μη, στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  «Eugenias House»

  http://eugeniashouse.astros-kynourianews.gr/el/

  https://www.facebook.com/EugeniasHouse/?ref=settings

  Πωλείται στον Άγιο Ανδρέα Αρκαδίας ,πέτρινη μονοκατοικία

  Δείτε εδώ

  Ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα 47 τ.μ ,ιδανικό για φοιτητές... Αποτέλεσμα εικόνας για Ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα

  Δείτε εδώ

  Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo